วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ห้องเรียน ป.1 ของครูวรรณ


                           .......แบบว่า...ตั้งใจเรียนมาก(หรือเปล่า)

สุขภาพดีถ้วนหน้า...

มาแปรงฟันกันเถอะ
......ห้องสมุดเคลื่อนที่.......
          กิจกรรมรักการอ่าน ช่วงกลางวัน ฝ่ายห้องสมุดมีจุดบริการอ่านหนังสือตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน